FAQ

Wij accepteren online overschrijvingen (SEPA), Bancontact, KBC, ING en Belfius. Uw betalingsgevens worden niet bij ons opgeslagen, maar bij onze betalingsprovider Mollie.

Dat kan. U vult uw eigen adres is bij bestelling, en vermeldt uw leveringsadres in de opmerking. Levering is enkel mogelijk op een Belgisch fysiek adres (dus niet
via een b.v. een postbus). Mogelijk verifiëren wij eerst het leveringsadres indien dit verschilt met het adres van uw betaalmiddel.

Neem contact op via ons contactformulier. Vermeld duidelijk uw ordernummer.

Ja, u krijgt altijd een factuur. Aangezien wij enkel in België leveren, is het NIET mogelijk om online
BTW-vrij (voor export) aan te kopen.

Het kan natuurlijk altijd dat u er aanwezig is als uw bestelling wordt aangeboden.
in dat geval zal de koerier een bericht in uw brievenbus achterlaten voor een tweede aanbieding. U kunt een nieuwe aanbieding regelen via de koerier-website,
of per telefoon via het koerier-callcenter.

Indien meer dan twee keer het pakket niet succesvol is aangeboden, komt het pakket terug naar ons. Wij brengen u op de hoogte, en u kunt dan kiezen om opnieuw opgestuurd te krijgen tegen (opnieuw) verzendkosten.

Wanneer uw bestelling bij ons in voorraad is, wordt het meestel de volgende werkdag verzonden. Wij doen onze uiterste best om binnen de 2 werkdagen
uw bestelling op uw adres te bezorgen.

Indien uw bestelling niet op voorraad is, of een langere leveringstermijn heeft, zal u per e-mail op de hoogte gebracht worden.

U krijgt van ons een e-mail zodra uw bestelling verzonden is. In deze e-mail vindt u de tracking-link om uw levering online te kunnen volgen.

U vindt in elke e-mail van ons een link om uw bestelling online te bekijken. Bovenaan vindt u de status van uw bestelling.

Verzendinfo

In onze verzendtarieven zijn de port, handling & verpakkingskosten inbegrepen.

Onze pakketten worden verzonden via koerierdienst of via onze eigen bezorgdienst. Het tarief voor verzending binnen België vindt u telkens bij het artikel.

U kunt uw pakket laten afleveren op uw of een alternatief adres. Zorg zeker dat u uw adres juist opgeeft, de verzendkosten worden opnieuw aangerekend als wij het pakket opnieuw moeten versturen.

Voor meer informatie, bekijk de FAQ.

Retourvoorwaarden

1. Bij artikelen van Papou NV, is er een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat jij het artikel ontvangt.
2. Het artikel zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk).
3. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Algemene voorwaarden
Papou NV/SA

I. Materiaal, uitrustingen en onderdelen
II. Interventies
III. Bevoegdheden en wetstoepassingen

I. Materiaal, uitrustingen en onderdelen

Onderwerp
De algemene verkoopsvoorwaarden hiernavolgend vermeld sluiten alle aankoopvoorwaarden of bestellingen van onze medecontractanten die onze verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud accepteren, uit. De bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij in samenspraak met Papou NV en binnen een termijn van 14 dagen. Annulatie of wijziging in de bestelling is uitgesloten.
Prijzen
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen kunnen op ieder ogenblik wijzigen ten gevolge van fiscale of economische redenen. Prijswijzigingen kunnen geenszins de klant de machtiging geven de bestelling te annuleren. De facturen worden berekend aan de geldende prijzen op datum van, afhaling of levering van de goederen.
Reglement
De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Boetes zijn van toepassing indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is. Deze boetes zijn gelijk aan het geldende wettelijke percentage zonder dat hiervoor een betalingsherinnering moet gestuurd worden. Als de klant zich niet aan een correcte betalingsvoorwaarde heeft gehouden behoudt Papou NV zich het recht niet meer te leveren tenzij anders overeengekomen.
Leveringstermijn en leveringsvoorwaarden
De opgegeven leveringstermijn is puur indicatief en geeft geen enkele definitieve leveringsgarantie.
Een laattijdige levering geeft de klant geenszins het recht om van de verkoop af te zien of onderhevig te zijn aan rechtsvervolging of enige vorm van tegemoetkoming.
De goederen worden vervoerd op risico van de koper en de koper verplicht zich er toe de goede ontvangst van de goederen te garanderen op het moment van de levering. Indien de koper op het moment van de levering mankementen of schade bemerkt, verplicht hij er zich toe deze onmiddellijk te willen vermelden op de vrachtbrief en Papou NV op der hoogte te brengen. Geen enkel product of machine zal automatisch vervangen of teruggenomen worden zonder uitdrukkelijke bevestiging van Papou NV.
Overmacht
In geval van overmacht zal de firma Papou NV afstand doen van al haar verplichtingen die contractueel zijn vastgesteld. Tevens zal Papou NV, in geval van overmacht, niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele productie achterstand of verzendproblemen.
Eveneens uitgesloten zijn wilde stakingen, totale of gedeeltelijke, bij Papou of één van haar leveranciers, onderaannemers of transporteurs, energieleveranciers, grondstoffenleveranciers of onderdelenleveranciers.
Eigendomsrecht
Papou NV behoudt zich het recht van eigendom in geval de facturen niet binnen de afgesproken termijn voldaan zijn. Bij niet betaling heeft Papou NV het recht de geleverde goederen terug te nemen (in originele staat) en de verkoop ongedaan te maken. De eventuele voorschotten reeds betaald, worden als schadeloosstelling beschouwd. Tevens is de koper verantwoordelijk vanaf het ogenblik van levering voor het verzekeren tegen verlies, diefstal of beschadiging van desbetreffende goederen.
Garantiebepalingen
Papou NV verbindt er zich toe op alle nieuw geleverde goederen een garantieperiode van 1 jaar aan te bieden met uitsluiting van slijtbare onderdelen, tenzij anders overeengekomen. De garantie beperkt zich tot fabricage en productiefouten. Papou NV verbindt er zich eveneens toe alle onderdelen te vervangen binnen de garantieperiode, vastgesteld door haar eigen technieker of geaggregeerde onderaannemers. De te vervangen onderdelen worden kosteloos ter beschikking gesteld af fabriek. De garantie voor deze vervangende onderdelen bedraagt 1 jaar.
Verzendingskosten vallen ten laste van de klant
Onderdelen en werkuren betreffende het normale onderhoud van de machines zijn ten laste van de klant. De fabrieksgarantie dekt geenszins de normale slijtage van de onderdelen zijnde mechanisch of elektrisch zoals borstels, aandrijfriemen en kettingen alsook hun overbrengingen, lagers, rubbers, stofschorten, banden, filters, kabeloverbrengingen, verklikkerlampjes, controlepanelen, afzuigsystemen, e.d..
Garantie vervalt bij volgende punten: verandering van serienummers, herstellingen of veranderingen uitgevoerd door niet geautoriseerde Papou technieker, gebruik van niet originele onderdelen, tenzij geautoriseerd door Papou NV; het niet in acht nemen van Papou NV' s onderhoudsvoorschriften of het niet uitvoeren van de normale of periodieke of dagelijkse onderhoudsbeurten.
Indien het geleverde materiaal een fout of gebrek vertoont beperkt de garantie zich tot het vervangen of herstellen van het euvel en kan geenszins leiden tot schadevergoeding voor het niet operationeel zijn van de machine.

II. Interventies

Tussenkomsten
Alle tussenkomsten door onze techniekers of Papou geautoriseerde techniekers op aanvraag van de klant, geven aanleiding tot facturatie tenzij anders overeengekomen. Alle tussenkomsten vinden plaats tijdens de normale werkuren van maandag tot vrijdag. Tussenkomsten afwijkend van de normale werkuren zijn onderhevig aan supplementaire kosten zijnde +50% van de normale tarieven en +100% tijdens het weekend en feestdagen. Dossierkosten worden aangerekend bij iedere tussenkomst. Ieder onderdeel, deel uitmakend van een herstelling, geleverd door onze techniekers of een Papou NV geautoriseerde technieker, zijn onderhevig aan transportkosten.
Bij garantietussenkomsten worden onderdelen die onder de geldende garantiebepalingen vallen bij teruggave aan onze techniekers of binnen de 14 dagen aan ons geretourneerd, gecrediteerd. Bij tussenkomsten moet het te herstellen toestel klaar staan in de beste omstandigheden voorzien van alle accessoires om de herstelling binnen de kortst mogelijke tijdslimiet te kunnen uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor eventuele ongelukken van de Papou- technieker of geautoriseerde, veroorzaakt door omstandigheden waaruit blijkt dat de klant duidelijk in gebreke gebleven is. (zijnde onveilige werkplaats, onveilige stroomvoorziening, obstakels enz.) Tijdens de garantieperiode, hetzij anders vermeld door Papou NV, blijft iedere interventie onderhevig aan de algemene voorwaarden of specifieke garantievoorwaarden in samenspraak overeengekomen.
De tussenkomsten worden altijd uitgevoerd binnen de kortst mogelijke termijn en kunnen geenszins onderwerp zijn van schadeloosstellingen van de klant t.o.v. Papou NV wegens immobiliteit van het toestel.
Betalingen
Reparaties of tussenkomsten moeten contant betaald worden bij ontvangst van de factuur tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Herstellingsoffertes
Opmaken van prijsoffertes voor herstellingen of tussenkomsten hebben slechts een indicatieve waarde en zijn betaalbaar. De offerte houdt geen rekening met de verplaatsingskosten en demontage en montage van de onderdelen. Bij goedkeuring van de herstellingsofferte en uitvoering daarvan worden de kosten van de offerte verminderd op de definitieve factuur

III. Bevoegdheden en wetstoepassing

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.
Alle verkoops- en dienstenprestaties gerealiseerd door Papou NV zijn onderhevig aan de Belgische handelswetgeving.

Papou NV/SA

Starrenhoflaan 43/3
2950 Kapellen

BTW/Ondern.nr: BE0441.893.594

Contact

E-mail: info@papou.be                     
Telefoon: 03 313 72 38
Contactformulier